Cadillac -54 & -55

Cabramar med svenska papper och reg-skyltar